Facebook'ta Paylaş

 İklim değişikliği ve çevre kirlenmesi bugün yaşadığımız kentlerin karşı karşıya kaldığı en önemli tehdit unsurlarıdır. Yaşam kalitesini dolayısıyla kentsel kaliteyi önemli ölçüde olumsuzlaştıran iklim değişikliği ve çevre kirlenmesinin başlıca kaynağı ne yazık ki yine yerleşimlerin doğa ile uyumsuz gelişimidir.
Kent, doğanın süreçlerinden bağımsız bir ortam olarak konumlandırılamaz.    İklim değişikliği ve çevre kirlenmesine neden olan temel unsurlarından birisi tüketim odaklı toplumun belirlediği yaşam tarzıdır. Bu noktada yerleşimler, her iki sorunu da tetikleyen ve bundan etkilenen yerler olarak, insan yaşamını ve doğal yaşamı olumsuz etkileyen sürükleyici bir güç durumundadır. Dolayısıyla çevresel maliyetleri yükselten plansız ve kontrolsüz kentsel gelişmenin başta toprak, su ve tüm doğal değerler üzerinde yarattığı olumsuz etkinin üstesinden gelebilmek için kent planlama ve kent yönetimi politikalarında bir anlayış değişiminin yapılması giderek önem kazanmaktadır. (Kaynak: T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)
 

330503473661117_1258290945

Yüksek Peyzaj Mimarı Tuğçe Böke

tugceboke85@gmail.com

Lütfen görüşünüzü yazın

XHTML: Kullanılabilir etiketler:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>